Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

1) Rukovalac podacima o ličnosti je Margo Prima doo Pančevo, Dimitrija Tucovića bb, matični broj 20192593.
2) Svrha prikupljanja podataka o ličnosti je izbor kandidata za slobodna radna mesta utvrđena internim aktima Rukovaoca. Rok čuvanja prikupljenih podataka je 1 (jedna) godina.
3) Rukovalac podatke o ličnosti prikuplja neposredno od lica na koje se odnose i obrađuje ih shodno članu 12. stav 1. tačka 1. i 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Rukovalac prikuplja sledeće podatke o ličnosti: ime i prezime, adresu za prijem elektronske pošte, broj telefona, fotografiju, podatke o školovanju i prethodnom radnom iskustvu, kao i druge podatke koje dostavi kandidat. Prikupljeni podaci o ličnosti se koriste u svrhu odabira i zapošljavanja kandidata. Voljom kanditada, možemo doći do većeg obima podata o ličnosti, od traženihn na taj način što Kandidati svojom voljom, Rukovaocu podataka, mogu dostaviti podatke koji nisu traženi od strane Rukovaoca podataka. S tim u skladu, dajemo obaveštenje da će sa svim podacima koje Kandidati dostave, Rukovalac postupati u skladu sa ovim obaveštenjem.
4) Podatke o ličnosti obrađuju lica zaposlena u Margo Prima doo na poslovima odabira i zapošljavanja kandidata, ovlašćena za to, u skladu sa internim aktima Društva.
5) Pravni osnov prikupljanja podataka o ličnosti je pristanak kandidata i Zakon o radu. Prikupljeni podaci predstavljaju neophodan uslov eventualnog zaključenja ugovora o radu sa kandidatom.
6) Svako lice čije podatke o ličnosti obrađuje Margo Prima doo uz pristanak, ima pravo da opozove prethodno dat prstanak za obardu podataka o ličnosti.
7) Svako lice čije podatke o ličnosti obrađuje Margo Prima doo ima pravo da zahteva pristup i ispravku, odnosno brisanje njegovih podataka o ličnosti, kao i ograničenje obrade istih, pravo na prenosivost podataka, kao i pravo na Prigovor.
8) Margo Prima doo ne donosi automatizovane odluke, ne vrši profilisanje, niti iznosi podatke o ličnosti prikupljene na internet stranici u drugu državu ili međunarodnu organizaciju.
9) U slučaju nedozvoljene obrade podataka, licu pripadaju sva prava iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti uključujući i pravo na pritužbu Povereniku.

Margo Prima doo garantuje svim fizičkim licima, čije podatke obrađuje, sva prava predviđena Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Prihvatanjem ove izjave Kandidat je saglasan da je ovo obaveštenje pročitao i da se slaže sa njegovom sadržinom, te u tom smislu daje saglasnost Rukovaocu podataka na prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.


Promo paketi Spa centra

Tip
Cena
Dnevna karta i orjentalna masaža 30 min / Spa day + Oriental massage 30min
5.000 RSD
Dnevna karta za parove i dve orjentalne masaže 30min / Day Spa Couple + 2 x Oriental massage 30min
9.000 RSD
Dnevna karta i masaža toplom svećom 30 min / Spa day + Hot candle massage 30 min
5.000 RSD
Dnevna karta za parove i dve masaže toplom svećom 30min / Day Spa Couple + 2 x Hot candle massage 30min
9.000 RSD
Dnevna karta i PAPAYA TRETMAN lica / Spa day + PAPAYA Enzyme Facial Tretmen
5.500 RSD
Dnevna karta za dve osobe + 2 x Papaja Enzimski tretman lica / Day Spa Couple + 2 x PAPAYA Enzyme Facial
Tretmen

10.000 RSD
Dnevna karta i PROBIOTIC PURITY tretman za lice / Spa day + PROBIOTIC PURITY Facial Tretment
5.500 RSD
Dnevna karta za dve osobe i 2 x PROBIOTIC PURITY tretman za lice / Day Spa Couple + 2x PROBIOTIC PURITY Facial Tretment
10.000 RSD
Vacuslim 48 tretman 8+2 gratis / Vacuslim 48 Body Treatment 8 +2
20.000 RSD

This will close in 0 seconds


Benefiti

Tip
Cena
Benefiti
1 mesec
23.500,00

 • - Neograničeno korišćenje spa centra i teretane,
 • - Uključen parking ispred hotela,
 • - Osveženje u spa,
 • - 10% popusta na masaže i tretmane od 60 min i duže.
3 mesec60.000,00

 • - Neograničeno korišćenje spa centra i teretane,
 • - 1 dnevna karta gratis,
 • - Uključen parking ispred hotela,
 • - 10% popusta na masaže i tretmane od 60 min i duže.
6 mesec113.000,00

 • - Neograničeno korišćenje spa centra i teretane,
 • - 3 dnevne karta gratis,
 • - Uključen parking ispred hotela,
 • - 10% popusta na masaže i tretmane od 60 min i duže.
12 mesec190.000,00

 • - Neograničeno korišćenje spa centra i teretane,
 • - 6 dnevnih karta gratis,
 • - Uključen parking ispred hotela,
 • - 10% popusta na masaže i tretmane od 60 min. i duže.

This will close in 0 seconds

Superior soba

Apartman

Junior apartman

Standardna soba

JOIN US

Click or drag a file to this area to upload.
Molimo vas da pošaljete CV sa slikom! Maksimalna veličina fajla je 4 MB.